ตึกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้นที่ 17 - 19

ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

HOTLINE 1191